Rēķinu veidi: būtiskās atšķirības un īpašās norādes

Visbiežāk izmantotie rēķinu veidi un to skaidrojumi.

Rēķins-pavadzīme tiek sagatavots par preču piegādi. Piemēram, iegādājoties elektropreces, klients saņems rēķinu-pavadzīmi.

Lietas, kas papildus jāiekļauj rēķinā-pavadzīmē:

  • vieta preces piegādātāja (šofera, kurjera) parakstam
  • vieta preces saņēmēja parakstam
  • ja nepieciešams, pakalpojumi, kas saistīti ar preču piegādi, uzstādīšanu, vai tml.

Rēķins tiek sagatavots par pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu klientam tiek izrakstīts rēķins.

SVARĪGI! Rēķinā nav pieļaujams uzrādīt preces. Par piegādātajām precēm ir atsevišķi jāsagatavo rēķins-pavadzīme.

Avansa rēķins ir maksājuma dokuments par pakalpojumu, kas vēl nav izpildīts, vai precēm, kas vēl nav piegādātas.

SVARĪGI! Avansa rēķins grāmatvedībā netiek uzskatīts par attaisnojošu dokumentu.

Nodokļa rēķins ir dokuments, ko uzņēmumi, kas ir PVN maksātāji, izmanto par pamatu priekšnodokļa atskaitīšanā.

Priekšnodoklis ir summa, ko ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs ir samaksājis kā PVN, iegādājoties preces un/vai izmantojot pakalpojumus savas saimnieciskās darbības vajadzībām.

Piemēram, ja uzņēmums – PVN maksātājs – ir iegādājies biroja tehniku ar PVN, tam ir iespēja šo PVN atgūt, par to izrakstot nodokļa rēķinu.

Kredītrēķins ir rēķins ar mīnusa zīmi, kas tiek sagatavots gadījumos, ja tiek daļēji vai pilnībā atcelts darījums vai ja iepriekš ticis izrakstīts kļūdains rēķins.

Čeks ir apmaksas dokuments tiek izsniegts par preci, kas iegādāta veikalā, kurā ir kases aparāts. Čeku iespējams aizstāt ar kvīti, ko lieto, ja nav kases aparāta vai kases aparāts nedarbojas, vai izbraukumu tirdzniecībā.

SVARĪGI! Ja preci saņem uzreiz veikalā, pircējam kā apmaksas dokuments tiek izsniegts čeks vai kvīts. Bet – ja prece tiek pēc tam piegādāta (no veikala uz klienta adresi), tad pie piegādes klientam ir jāizsniedz arī pavadzīme.