Rēķinu veidi: būtiskās atšķirības un īpašās norādes.

money

Vizbiežāk izmantotie rēķinu veidi un to skaidrojumi.

Rēķins-pavadzīme tiek sagatavots par preču piegādi. Piemēram, iegādājoties elektropreces, klients saņems rēķinu-pavadzīmi.

Lietas, kas papildus jāiekļauj rēķinā-pavadzīmē:

  • vieta preču preces piegādātāja (šofera, kurjera) parakstam
  • vieta preces saņēmēja parakstam
  • ja nepieciešams - pakalpojumi, kas saistīti ar preču piegādi, uzstādīšanu, vai tml.

Rēķins tiek sagatavots par pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu klientam tiek izrakstīts rēķins.

SVARĪGI! Rēķinā nav pieļaujams uzrādīt preces. Par piegādātajām precēm ir atsevišķi jāsagatavo rēķins-pavadzīme.

Avansa rēķins ir maksājuma dokuments par pakalpojumu, kas vēl nav izpildīts, vai precēm, kas vēl nav piegādātas.

SVARĪGI! Avansa rēķins grāmatvedībā netiek uzskatīts par attaisnojošu dokumentu.

Nodokļa rēķins ir dokuments, ko uzņēmumi, kas ir PVN maksātāji, izmanto par pamatu priekšnodokļa atskaitīšanā.

Priekšnodoklis ir summa, ko ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs ir samaksājis kā PVN, iegādājoties preces un izmantojot pakalpojumus savas saimnieciskās darbības vajadzībām.

Piemēram, ja uzņēmums - PVN maksātājs - ir iegādājies biroja tehniku ar PVN, tam ir iespēja šo PVN atgūt, par to izrakstot nodokļa rēķinu.

Kredītrēķins ir rēķins ar mīnusa zīmi, kas tiek sagatavots gadījumos, ja tiek daļēji vai pilnībā atcelts darījums vai ja iepriekš ticis izrakstīts kļūdains rēķins.

Sāc lietot bezmaksas rēķinu programmatūru

Bezmaksas rēķinu programmatūra

Izmanto bezmaksas programmatūru Isolta, lai pārvaldītu Tavas klientu attiecības un produktus. Paplašinies līdz maksas versijai, kad Tavs bizness sāks augt.

Piereģistrējies tagad vai Lasiet vairāk