PVN piemērošana, pārdod preces un pakalpojumus ārpus Latvijas

Ja pārdod preces uzņēmumiem ES:

  • Ja uzņēmums ir PVN maksātājs – PVN netiek piemērots
  • Ja uzņēmums nav PVN maksātājs – PVN tiek piemērots pēc Latvijas likmes

Ja pārdod pakalpojumu uzņēmumam ES:

  • PVN netiek piemērots, pamatojoties uz nodokļu apgriezto maksāšanu

Ja pārdod preces fiziskām personām ES:

  • Ja kopējo pārdoto preču vērtība gadā ir līdz €35’000-€100’000 (atkarībā no valsts) – PVN rēķinā nenorāda.
  • Ja kopējo pārdoto preču vērtība gadā pārsniedz €35’000-€100’000 (atkarībā no valsts) – jāreģistrējas konkrētajā valstī un jāpiemēro PVN pēc šīs valsts likmes.

Ja pārdod pakalpojumu fiziskām personām ES:

  • Rēķinā iekļauj PVN pēc Latvijas nodokļu likmes
  • Izņēmums: par telesakariem, apraidi un elektroniskajiem pakalpojumiem – PVN nepiemēro, jo to iekasē pakalpojuma saņēmēja valsts

Ja pārdod preces vai pakalpojumus uzņēmumiem un fiziskām personām ārpus ES:

  • PVN netiek piemērots